Công trình điện của Nagoya là công ty cổ phần điện Hagi .

Công ty cổ phần điện Hagi .

JapaneseEnglishVietnameseFacebook
Liên hệ.

Các hình thức liên hệ, hãy liên hệ theo from ở dưới.
Trong vòng 2 ngày nội dung được gửi theo from sẽ được sử lý từ lúc bạn gửi đi, Trong trường hợp khẩn cấp hãy hãy điện thoại cho chúng tôi.

Tên quý công ty.

Số điện thoại.

- -

Họ Tên.

địa chỉ email.

Nội dung liên hệ.

Chi tiết.


Số bưu điện:452-0841
Nagoya nishiku shironishicyo 37 banchi.
Số điện thoại:052-504-1161052-504-1161
http://www.hagidenki.co.jp


Khi sử dụng tàu điện・Tàu điện ngầm Meitetsu, xuống tàu ở ga Kamiotai.
Khi sử dụng xe bus của Thành phố , đợi xe ở bến đỗ Kamiotai Keitomei <Sakae 11>, đi đến Heita jyutaku theo tuyến đường Hita, đi đến cuối bến , đi bộ về phía bắc 2 phút là đến.

copyright © HAGI DENKI all right reserved