Công trình điện của Nagoya là công ty cổ phần điện Hagi .

Công ty cổ phần điện Hagi .

JapaneseEnglishVietnameseFacebook
Qui ước sử dụng・điều khoản khước từ.

Dưới đây là một số điều khoản vận hành,sử dụng tranh Web ,công ty cổ phần điện Hagi của chúng tôi.
Khách hàng lưu ý khi dụng trang Web ,dưới dây là những điều khoản được chấp thuận.

●Người sử dụng.

1.khi kết nối trực tiếp với trang Web sẽ được hiển thị thông tin công ty mà người dùng cần tìm.

●Đối với công việc kinh doanh sử dụng.

1.khi kết nối trực tiếp với trang Web , không được tiến hành gây cản trở tới việc vận hành của trang Web , gây thiệt hại đến trang Web và người thứ 3.

2.Trong quá trình sử dụng trang Web , khi xâm nhập quyền lợi của người thứ ba ,sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

●Bản quyền.

1.Những hình ảnh,văn chương,tài liệu thông tin thuộc sở hữu bản quyền của công ty chúng tôi,không được sao chép dưới mọi hình thức .

●Gián đoạn trang Web, đình chỉ.

1.Dưới dây là một số trường hợp khi công ty chúng tôi đổi mới trang Web sẽ được sự cho phép gián đoạn.
*Trong trường hợp bảo trì hệ thống, hay trường hợp dừng khẩn cấp.
*Khi khặp khó khăn đưa ra thông tin,từ việc khặp sự cố bị mất điện.
*Cái khác,thông tin được đưa ra từ tình hình không thể dự đoán được, được đánh giá một cách khó khăn.

●Điều khoản khước từ.

1.Trong quá trình tạm dừng đăng thông tin hoặc dừng trang Web,thiệt hại và người dùng người thứ ba đã phá vỡ, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

2.Việc đăng tải thông tin trang Web công ty của chúng tôi đều mất chi phí nhưng trong quá trình sử dụng trang Web,tính chính xác và an toàn (khi sảy ra lỗi hệ thống, vi rút sâm nhập) kết quả sử dụng thông tin ,công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

3.Tùy thuộc vào việc sử dụng những thông tin đã được đăng tải , gây ra những thiệt hại không thể sử dụng , hay những ảnh hưởng đường link bị đứt không thể hiển thị, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

●Thông tin cá nhân.

1.Thông tin cá nhân của khách hàng,dựa trên những quy tắc chúng tôi sẽ cải thiện nhằm đưa đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất.những thông tin được cung cấp từ khách hàng chúng tôi sử dụng với mục đích để trả lời những câu hỏi từ khách hàng,cung cấp dịch vụ, sản phẩm của công ty chúng tôi,và không sử dụng với múc đích khác.

●Quản lý thông tin cá nhân.

1.Triệt để phòng chống việc sử dụng thông tin với mục đích khác hay làm rò gỉ thông tin,giả mạo,mất thông tin,công ty chúng tôi quản lý cẩn thận thông tin của khách hàng theo quy định quản lý thông tin.

●Cung cấp,hay công khai người thứ ba.

1.Chúng tôi sẽ quản lý cẩn thận thông tin của khách hàng ,nếu không được sự đồng ý từ khách hàng,thì chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của khách hàng đến người thứ ba.Nhưng vì một lý do chính đáng, theo quy định của pháp luật,trong trường hợp bị cưỡng chế bởi công chức cơ quan hành chính cung cấp thông của khách hàng, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của khách hàng.

●Thay đổi quy tắc .

1.Về việc sử dụng trang Web,hay nội dung thay đổi,chúng tôi sẽ không thông báo trước,không chỉ thay đổi 1 phần, có thể thay đổi tất cả, hoặc dừng.

●Liên hệ.
Đối với việc liên hệ đến công ty của chúng tôi,xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại dưới đây.
Công ty cổ phần điện Hagi 052-504-1161.

copyright © HAGI DENKI all right reserved