Công trình điện của Nagoya là công ty cổ phần điện Hagi .

Công ty cổ phần điện Hagi .

JapaneseEnglishVietnameseFacebook
Liên hệ.

Các hình thức liên hệ, hãy liên hệ theo from ở dưới.
Trong vòng 2 ngày nội dung được gửi theo from sẽ được sử lý từ lúc bạn gửi đi, Trong trường hợp khẩn cấp hãy hãy điện thoại cho chúng tôi.

Tên quý công ty.

Số điện thoại.

- -

Họ Tên.

địa chỉ email.

Nội dung liên hệ.

Chi tiết.


Số bưu điện:452-0841
Nagoya nishiku shironishicyo 37 banchi.
Số điện thoại:052-504-1161052-504-1161
https://www.hagidenki.co.jp/vietnamese/


Khi sử dụng tàu điện・Tàu điện ngầm Meitetsu, xuống tàu ở ga Kamiotai.
Tuyến bus thành phố nagoya, từ điểm chờ Hirata Shogakkou tốn 3 phút đi bộ.

copyright © HAGI DENKI all right reserved