Công trình điện của Nagoya là công ty cổ phần điện Hagi .

Công ty cổ phần điện Hagi .

JapaneseEnglishVietnameseFacebook
Liên hệ.

このページには直接アクセスできません。

Số bưu điện:452-0841
Nagoya nishiku shironishicyo 37 banchi.
Số điện thoại:052-504-1161052-504-1161
https://www.hagidenki.co.jp/vietnamese/


Khi sử dụng tàu điện・Tàu điện ngầm Meitetsu, xuống tàu ở ga Kamiotai.
Tuyến bus thành phố nagoya, từ điểm chờ Hirata Shogakkou tốn 3 phút đi bộ.

copyright © HAGI DENKI all right reserved